עיצוב ביתן לתערוכה

האתגר:

הקמה מהירה של ביתן יחד עם עמידות לשחיקה ולכלוך.

עיצוב ביתן יוצא דופן ויצירת חוויה רב חושית.

עיצוב ביתן לתערוכה

על הפרוייקט +

סגירה -

סגירה -